Tin Tức

 • Hóa đơn điện tử là gì?

  Hóa đơn điện tử là gì?

  Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử, là giải pháp toàn diện thời công nghệ giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp có thể phát hành, phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trữ hóa đơn điện tử thay thế cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy.

 • Áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2018
  Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018 theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP
 • Thông tư 93/2017/tt-btc ngày 19 tháng 09 năm 2017
  THÔNG TƯ 93/2017/TT-BTC NGÀY 19/09/2017 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC , 119/2014/TT-BTC , 156/2013/TT-BTC. BỎ KHÔNG PHẢI NỘP MẪU 06/GTGT ĐỂ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ
 • Doanh nghiệp có phải quyết toán thuế sau 5 năm
  Doanh nghiệp có phải quyết toán thuế sau 5 năm. Doanh nghiệp khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thì cơ quan thuế thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và kiểm tra lại việc khai quyết toán thuế...
 • Mức lương tối thiểu vùng năm 2018
  Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 được quy định tại Nghị Định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị Định 141/2017/NĐ-CP được ban hành ngày 07/12/2017 thay thế Nghị Định 153/2016/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành từ ngày 25/01/2018
 • Lịch nộp các loại báo cáo thuế 2018
  Lịch nộp các loại báo cáo thuế tương đối ổn định qua các năm chỉ có thay đổi nhỏ khi ngày nộp rơi vào chủ nhật thì lịch nộp có thể lùi lại. Năm 2017 có 2 ngày nộp rơi vào chủ nhật nên có chút thay đổi, sang năm 2018 lịch nộp lại trở về theo đúng quy lịch. Là một kế toán viên, bạn hãy note lại để nhớ...
 • Một số vấn đề cần biết về khấu trừ thuế gtgt
  Một số kinh nghiệm khi khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với sản phẩm, dịch vụ được giảm giá, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị mất, tổn thất do thiên tai, do cá nhân gây ra và bị vượt định mức tiêu hao cũng như việc phân bổ để khấu trừ thuế giá trị...
 • Thay đổi tên công ty có phải thay đổi hóa đơn hay không?
  Căn cứ theo khoản 2 điều 9 Thông tư 39/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/06/2014 thì trường hợp khi công ty bạn đổi tên, có hai trường hợp đối với hóa đơn như sau: Nếu doanh nghiệp muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết thì phải đóng dấu tên, địa chỉ mới bên cạnh địa chỉ đã in...
 • Các sai sót thường gặp khi làm kế toán thuế
  Các sai sót thường gặp khi làm kế toán thuế? Kinh nghiệm làm kế toán thuế? Làm kế toán cần sự tỉ mỉ chú đáo đúng và chi tiết tới từng con số. Tuy nhiên kế toán vẫn thường mắc phải các sai sót khi làm kế toán thuế.

Liên kết