Tin Doanh Nghiệp

  • Một số vấn đề cần biết về khấu trừ thuế gtgt
    Một số kinh nghiệm khi khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với sản phẩm, dịch vụ được giảm giá, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị mất, tổn thất do thiên tai, do cá nhân gây ra và bị vượt định mức tiêu hao cũng như việc phân bổ để khấu trừ thuế giá trị...
  • Thay đổi tên công ty có phải thay đổi hóa đơn hay không?
    Căn cứ theo khoản 2 điều 9 Thông tư 39/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/06/2014 thì trường hợp khi công ty bạn đổi tên, có hai trường hợp đối với hóa đơn như sau: Nếu doanh nghiệp muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết thì phải đóng dấu tên, địa chỉ mới bên cạnh địa chỉ đã in...
  • Các sai sót thường gặp khi làm kế toán thuế
    Các sai sót thường gặp khi làm kế toán thuế? Kinh nghiệm làm kế toán thuế? Làm kế toán cần sự tỉ mỉ chú đáo đúng và chi tiết tới từng con số. Tuy nhiên kế toán vẫn thường mắc phải các sai sót khi làm kế toán thuế.

Liên kết