báo cáo thuế

  • Lịch nộp các loại báo cáo thuế 2018
    Lịch nộp các loại báo cáo thuế tương đối ổn định qua các năm chỉ có thay đổi nhỏ khi ngày nộp rơi vào chủ nhật thì lịch nộp có thể lùi lại. Năm 2017 có 2 ngày nộp rơi vào chủ nhật nên có chút thay đổi, sang năm 2018 lịch nộp lại trở về theo đúng quy lịch. Là một kế toán viên, bạn hãy note lại để nhớ...
  • Dịch vụ báo cáo thuế tháng
    Báo cáo thuế hàng tháng là một phần rất quan trọng của Doanh Nghiệp, tạo điều kiện tốt cho việc quyết toán thuế cuối năm sau này. Chính vì thế công ty chúng tôi xin cung cấp cho Quý doanh nghiệp dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng. Chúng tôi sẽ thực hiện: báo cáo, cân đối chứng từ mua vào bán ra. Lập bào...

Liên kết