Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Ngày đăng: 09/01/2018 9:16:14 CH - 877

                                   

                 THAY ĐI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

A. Thay đổi nội dung ĐKKD

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ

Lệ phí nhà nước

- Tên công ty
- Địa chỉ trụ sở chính
- Ngành nghề kinh doanh
- Người đại diện

5 ngày

300.000 (VNĐ)

200.000(VNĐ)

B.Thay đổi cơ cấu góp vốn

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ

Lệ phí nhà nước

- Thay thành viên, cổ đông sáng lập 
- Tăng, giảm vốn điều lệ công ty
- Chuyển đổi :
  DNTN => Công ty TNHH
  Công ty TNHH 1TV=>Công ty TNHH 2TV
  Công ty TNHH 2TV=>Công ty TNHH 1TV
  Công ty TNHH => Công ty Cổ phần
  Công ty Cổ phẩn => Công ty TNHH 1TV

5 ngày

500.000 (VNĐ)

200.000(VNĐ)

C. Xin cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ

Lệ phí nhà nước

- Đăng ký xin cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD do bị mất, rách, cháy, hư hỏng

1 ngày

500.000 (VNĐ)

100.000 (VNĐ)

D. Thành lập chi nhánh, VPĐD

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ

Lệ phí nhà nước

- Thành lập văn phòng đại diện công ty
- Thành lập chi nhánh công ty

5 ngày

400.000 (VNĐ)

100.000 (VNĐ)

E. Giải thể công ty, chi nhánh, VPĐD

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ

Lệ phí nhà nước

- Tư vấn giải thể công ty, chấm dứt HĐ
- Trả giấy phép kinh doanh của công ty
- Trả con dấu tròn
- Xin xác nhận chưa khắc con dấu (đối với chi nhánh công ty, VPĐD không sử dụng con dấu tròn)
- Nhận kết quả hoàn tất giải thể công ty

7 ngày

700.000 (VNĐ)

 

F. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ

Lệ phí nhà nước

- Thành lập công ty
- Thành lập văn phòng đại diện
- Thành lập chi nhánh
- Thay đổi nội dung ĐKKD: vốn, ngành, tên công ty, địa chỉ….

15 - 60 ngày

200 - 600 (USD)
(hãy liên hệ để được tư vấn và báo giá cụ thể)

 

 

                                                         

Quý khách đang xem bài viết Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Dịch vụ kế toán Ruby. Đây là địa chỉ bài viết: http://dichvuketoanruby.com.vn/dich-vu-thay-doi-noi-dung-dang-ky-kinh-doanh-nd2 . Dịch vụ kế toán Ruby xin cảm ơn Quý Khách đã dành chúc thời gian xem bài viết của chúng tôi

Chia sẻ

Liên kết