Dịch vụ khai thuế ban đầu

Ngày đăng: 09/01/2018 9:21:29 CH - 831

DỊCH VỤ KHAI THUẾ BAN ĐẦU

B. ĐK thuế ban đầu

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ

Lệ phí nhà nước

- Kê khai thuế môn bài
- Đăng ký bổ nhiệm GĐ, KT
- Đăng ký thực hiện hình thức kế toán.
- Đăng ký áp dụng PP khấu hao tài sản cố định
- Đăng ký áp dụng PP tính thuế VAT          
- Đăng ký tài khoản ngân hàng cty 
- Đăng ký đặt in hoá đơn VAT- 
THEO BẢNG GIÁ
- Đăng ký mua thiết bị chữ ký số (token)- THEO BẢNG GIÁ.

2 ngày

500.000 (VNĐ)

 

Quý khách đang xem bài viết Dịch vụ khai thuế ban đầu tại Dịch vụ kế toán Ruby. Đây là địa chỉ bài viết: http://dichvuketoanruby.com.vn/dich-vu-khai-thue-ban-dau-nd4 . Dịch vụ kế toán Ruby xin cảm ơn Quý Khách đã dành chúc thời gian xem bài viết của chúng tôi

Chia sẻ

Liên kết