Dịch vụ báo cáo thuế tháng

Ngày đăng: 09/01/2018 9:24:12 CH - 694

                                                                    BẢNG GIÁ CHI TIẾT DỊCH VỤ KHAI THUẾ GTGT- TRỰC TIẾP

 

STT

SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ

PHÍ/ THÁNG (VND)

1

Không phát sinh

300.000

2

Từ 01 - 05 hóa  đơn

400.000

3

Từ 06 -10 hóa đơn

500.000

4

Từ 11- 15 hóa đơn

550.000

5

Từ 16 - 20 hóa đơn

600.000

6

Từ 21 - 25 hóa đơn

650.000

7

Từ 26 - 30 hóa đơn

700.000

8

Từ 31 - 35 hóa đơn

750.000

9

Từ 51- 80 hóa đơn

850.000

10

Từ 80 -100 hóa đơn

1.000.000

11

Từ 101 – 150 hóa đơn

1.500.000

12

Trên 200 hoá đơn

2.200.000

 

 

Quý khách đang xem bài viết Dịch vụ báo cáo thuế tháng tại Dịch vụ kế toán Ruby. Đây là địa chỉ bài viết: http://dichvuketoanruby.com.vn/dich-vu-bao-cao-thue-thang-nd5 . Dịch vụ kế toán Ruby xin cảm ơn Quý Khách đã dành chúc thời gian xem bài viết của chúng tôi

Chia sẻ

Liên kết